LỜI TỰA

THỜI GIAN VÀNG

TÀI NGUYÊN VẬT LÍ THCS

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • QUẢN TRỊ


  0915.940.678 0533.501.678
  (

  thl - hhv

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Đình Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:24' 24-05-2012
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 286
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TÀ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Tà Long, ngày 24 tháng 05 năm 2012

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH

  ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH”

  - Họ và tên: Hoàng Đình Tuấn
  - Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng tổ Khoa học Tự Nhiên
  - Đơn vị công tác: Trường THCS Tà Long

  I. Sơ lược lý lịch:
  - Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 10 năm 1981
  - Quê quán: Thôn Thanh Liêm - xã Triệu Độ - huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Vật Lí
  II. Thành Tích đạt được:
  1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
  - Tổ trưởng tổ khoa học Tự Nhiên;
  - Giảng dạy Vật Lí khối 6,8,9; Công nghệ khối 8;
  - Chủ nhiệm lớp 6A
  2. Sơ lược thành tích đơn vị:
  - Tên đơn vị: Trường THCS Tà Long
  - Tổng số cán bộ công chức, viên chức: 23
  Trong đó: CBQL: 01 Giáo viên: 19 Nhân viên: 03
  - Sơ lược thành tích đơn vị trong năm học 2011-2012:
  * Về phía học sinh:
  Tổng số HS
  Số
  lớp
  Nữ
  Dân
  tộc
  Học lực
  Hạnh kiểm
  Số học sinh giỏi
  
  
  
  
  
  G
  K
  TB
  Y
  T
  K
  TB
  Y
  Cấp trường
  Cấp huyện
  Cấp tỉnh
  
  198
  07
  94
  197
  14
  58
  102
  23
  101
  66
  31
  0
  14
  02
  0
  
   * Về phía giáo viên:
  - Đạt giáo viên dạy ứng dụng CNTT giỏi trong dạy học các cấp:
  Cấp trường: 04 Cấp huyện: 03 Cấp tỉnh: 02
  - Đạt giáo viên dạy giỏi các cấp:
  Cấp trường: 10 Cấp huyện: 01 (bảo lưu) Cấp tỉnh: 01 (bảo lưu)
  - Sáng kiến kinh nghiệm: Tổng số 18, chia ra
  + Hội đồng khoa học trường xếp loại: A - 05 B - 08 C - 05
  + Hội đồng khoa học huyện xếp loại: A - 02 B - 02 C - 01
  - Xếp loại thi đua cuối năm: CSTĐ cấp tỉnh: 01 CSTĐ cấp cơ sở: 02
  Lao động tiên tiến: 13 Hoàn thành nhiệm vụ: 07
  3. Thành tích đạt được của cá nhân:
  * Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
  - Gương mẫu và vận động mọi người chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng,
  chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.
  - Gương mẫu thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và
  môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.
  * Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao:
  - Đối với công tác chuyên môn:
  + Đảm bảo dạy học theo đúng chuẩn kiến thức – kĩ năng của chương trình môn học; thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế.
  + Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu giữ và thu thập tư liệu bổ sung thường xuyên vào hồ sơ dạy học, phục vụ tốt cho việc dạy học.
  + Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và công văn số 1017/GDĐT-GDTrH của sở GD&ĐT Quảng Trị.
  + Thực hiện tốt việc bảo quản TBDH, khai thác và sử dụng TBDH đạt hiệu quả, tích cực tự làm đồ dùng dạy học để sử dụng trong các tiết lên lớp.
  + Kết quả cụ thể:
  Đạt GVDG cấp huyện các năm học: 2009-2010, 2010-2011&2011-2012
  Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2010-2011 và được bảo lưu 4 năm.
  Đạt giáo viên ứng dụng CNTT giỏi trong dạy học cấp tỉnh năm học 2011-2012.
  Có sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học huyện xếp loại A.
  - Đối với công tác tổ trưởng tổ chuyên môn: Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của tổ bằng kế hoạch cụ thể của năm học, học kì, tháng, tuần. Kết quả đạt được: có 02 giáo viên đạt giáo viên ứng dụng CNTT giỏi trong dạy học cấp tỉnh năm học 2011-2012, sáng kiến kinh nghiệm có 02 xếp loại A và 01 xếp loại B cấp huyện.
  III. Các hình thức đã được khen thưởng
  Hình thức đã được khen thưởng
  Cấp khen thưởng
   
  Gửi ý kiến